Podrobnosti záznamu

Název
   22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy
Nakladatel
    AGH
Místo vydání
    Kraków
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Polsko
Klíčové slovo
    22
    Formacji
    Geologia
    Materialy
    Polski
    Sympozjum
    Weglonosnych
Části této monografie
    Horizont páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách ČHP
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve