Podrobnosti záznamu

Název
   70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků
Nakladatel
    Stavební geologie-Geotechnika
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    70
    Geologie-Geotechnika
    Let
    Odborných
    Příspěvků
    Sborník
    Stavební
Části této monografie
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Úvodní slovo
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    Železniční stavby