Podrobnosti záznamu

Název
   Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
Nakladatel
    Správa NK a CHKO Šumava
    Správa NP a CHKO Šumava
    Správa NP a CHKO Šumava Vimperk
Místo vydání
    Vimpek
    Vimperk
Datum vydání
    2004
Klíčové slovo
    Aktuality
    II
    Konference
    Sborník
    šumavského
    Výzkumu
Části této monografie
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Usazené srážky na Šumavě
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer