Podrobnosti záznamu

Název
   Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
Nakladatel
    Správa NP a CHKO Šumava
Místo vydání
    Vimperk
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    4.-7
    2004
    Aktuality
    Konference
    října
    Sborník
    Srní
    šumavského
    Výzkumu
Části této monografie
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Testování retenční schopnosti půdy
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Usazené srážky na Šumavě
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer