Podrobnosti záznamu

Název
   Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
Další názvy
    CGS updated expert opinion on the compliance of the planned mining project non-exclusive Konárovice-bearing gravel Veletov raw material with the Regional policy of the Středočeský region to 1.1 2010 with the proper analysis of the use of existing deposits of gravel and sand and the need of opening the new territory and Kolinska Nymburk
Autor
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    updated expert opinion, gravel, Regional policy, analysis
Klíčové slovo
    1.1
    2010
    Aktualizované
    Analýzou
    ČGS
    Kolínska
    Konárovice-Veletov
    Kraje
    Krajskou
    Ložisek
    Ložiska
    Náležitou
    Nevýhradního
    Nové
    Nymburska
    Odborné
    Otvírky
    Písků
    Plánovaného
    Politikou
    Potřeby
    Souladu
    Stávajících
    Středočeského
    Surovinovou
    štěrkopísků
    Těžebního
    území
    Vyjádření
    Využívání
    Záměru
Abstrakt (česky)
   Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS updated expert opinion on the compliance of the planned mining project non-exclusive Konárovice-bearing gravel Veletov raw material with the Regional policy of the Středočeský region to 1.1 2010 with the proper analysis of the use of existing deposits of gravel and sand and the need of opening the new territory and Kolinska Nymburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014