Podrobnosti záznamu

Název
   Analytická mapa svahových nestabilit. List 12-12-23
Další názvy
    Analytical map of slope deformations. Sheet 12-12-23
Autor
   Kycl, Petr
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Slope deformation hazards, landslide, inventory of slope deformations, Džbán region
Klíčové slovo
    12-12-23
    Analytická
    List
    Mapa
    Nestabilit
    Svahových
Abstrakt (česky)
   Základní inženýrskogeologická, geologická a hydrogeologická dokumentace a interpretace zaměřená účelově na problematiku svahových nestabilit. Tato dokumentace spočívala v geomorfologické analýze reliéfu s využitím DEM (digitálního modelu reliéfu) a leteckých snímků, podrobné rešerši svahových pohybů a dalších rizikových geologických jevů zjištěných z regionálních archivních a terénním geologickém a inženýrskogeologickém mapování, včetně terénní dokumentace.
Abstrakt (anglicky)
   Analytical map of slope deformations. Sheet 12-12-23
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014