Podrobnosti záznamu

Název
   Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
Další názvy
    Analysis of territorial planning documentation ? Karlovy Vary area.
Autor
   Beránek, Karel
   Boháčová, Monika
   Cihlář, M.
   Godány, Josef
   Krajíček, Libor
   Kubeš, M.
   Pochmann, M.
   Šobr, M.
   Wichsová, M.
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Analysis of territorial planning documentation ? Karlovy Vary area.
Klíčové slovo
    1D/8/17/II/04
    Aktuálně
    Analýza
    ČR
    Dílčí
    Dokumentace
    Funkčního
    Karlovarského
    Kraje
    Limitů
    MŽP
    Plánovací
    Plánovacích
    Platné
    Podkladů
    Praha
    Projektu
    řešeného
    širších
    území
    územně
    VaV
    Výkresem
    Využití
    Vztahů
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (koncept ÚP VÚC Karlovarský kraj, Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku, ÚPD a ÚPP hlavních sídel zájmového území) s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území (1:50.000) a výkresem širších vztahů (1:100.000). Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of territorial planning documentation ? Karlovy Vary area.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014