Podrobnosti záznamu

Název
   Brno a geologie : sborník příspěvků
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Brno
    Geologie
    Příspěvků
    Sborník
Části této monografie
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    Brno a geologie
    Brno a ložiska nerostných surovin
    Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Příspěvek k inženýrskogeologickým poměrům areálu FaSt-VUT na Barvičově ulici v Brně
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    Specifika inženýrskogeologických průzkumů zastavěných a urbanizovaných oblastí
    Svážné terény na území města Brna
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Účinky teploty na jílovité zeminy
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu