Podrobnosti záznamu

Název
   Brno Bosonohy, ulice Práčata: vyjádření k použití hlavní sanační metody - torkretování stěn
Další názvy
    CGS's opinion of shotcrete as the main stabilization method on rock walls above Práčata lane, Brno town.
Autor
   Zvelebil, Jiří
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    heavily jointed granite rock walls, ravelling and small rock falls, shotcrete stabilization, alternative method considering geotechnical, natural and socio-economical condition, Moravia
Klíčové slovo
    Bosonohy
    Brno
    Hlavní
    Metody
    Použití
    Práčata
    Sanační
    Stěn
    Torkretování
    Ulice
    Vyjádření
Abstrakt (česky)
   Byly vyhodnoceny dosavadní lokální zkušenosti se stabilizací stříkaným betonem s ohledem na možnosti jeho dalšího rozsáhlého využití jako hlavní stabilizační metody ve stěnách nad rodinými domky v ulici Práčata. Byla konstatována řada negativ: předpokládaná, inženýrskogeologickými podmínkami daná zkrácená životnost, nutnost prostoupit s technikou i materiálem přímo interiéry domků a negativní vlastnosti z hlediska estetického i ochrany přirozeného vzhledu a porostu skalních stěn. Proto bylo doporučeno změnit sanační metodu a v dalších etapách maximálně využívat svorníky kotveného síťování povrchu stěn. To je možno provádět horolezecky odshora, kam je relativně dobrý přítup, přičemž sítě nejen že zajistí stabilizaci uvolňujícíh se drobných až středně objemných skalních partií, ale i uchování bylinného porostu stěn.
Abstrakt (anglicky)
   CGS's opinion of shotcrete as the main stabilization method on rock walls above Práčata lane, Brno town.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014