Podrobnosti záznamu

Název
   Chemické listy
Nakladatel
    Česká chemická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Chemické
    Listy
Části této monografie
    Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal analysis (TG/DTA)
    Elektrody modifikované jílovými minerály
    Kinetika a mechanismus vytvrzování systémů epoxy/anhydrid
    Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2
    Mercury film electrode plated on carbon paste electrode modified with montmorillonite
    Preparation of waste rubber-geopolymer composite material
    Proof of sodalite structures in geopolymers
    Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
    Sorpční vlastnosti jílových minerálů
    Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
    Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin