Podrobnosti záznamu

Název
   ChemZi
Nakladatel
    Slovenská chemická spoločnosť
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2013
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    ChemZi
Části této monografie
    Characterization and differentiation of kaolins from selected Czech deposits using infrared spectroscopy and thermal analysis
    Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
    Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
    Effect of chlorides in coal charges on resultant coal tar mesophase properties
    The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
    Electrodeposition of metals on clay modified electrodes
    Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu
    Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
    Termická polykondenzace směsí karbochemických komponent
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů