Podrobnosti záznamu

Název
   Conductivity of surface water at years 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Další názvy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy