Podrobnosti záznamu

Název
   Content of lead in surface water at years 1987-1996: Basin of the Dyje river
Další názvy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje