Podrobnosti záznamu

Název
   Content of lead in surface water at years 2007-2009: Basin of the Lower Vltava river
Další názvy
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy