Podrobnosti záznamu

Název
   Cultural landscapes
Autor
   Kirchner, Karel
   Wojtanowicz, J.
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-86377-11-3
Fyzický popis
    122 s.
Jazyk
    anglicky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Kulturní krajiny
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    cultural landscapes
Klíčové slovo
    Cultural
    Landscapes
Abstrakt (česky)
   Předkládaná publikace navazuje na již publikované práce, které byly výsledkem spolupráce geografů z různých zemí (Polsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Bělorusko, Česká republika) a týkaly se problematiky vztahů člověka a přírody. V posledním období vyšly "Nature use in the different conditions of human impact" (2000), "Man and landscape" (2001), "Regional aspects of land use" (2002). Tato publikace byla připravena ve spolupráci the University of Marie Curie-Sklodowska Lublin (Poland) and the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Branch Brno (Czech Republic) pod patronací the Earth Sciences Faculty of University of Silesia (Poland). Jednotlivé příspěvky zpracovali specialisté z Polska, České republiky, Slovenska, Ukrajiny. Tematicky jsou příspěvky zaměřeny na problematiku vlivu lidské činnosti na krajinu a její složky (zejména reliéf, vodu a biotu), krajinnou sukcesi a vývoj land cover v kulturních krajinách, vztahy a procesy v zemědělské krajině.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012