Podrobnosti záznamu

Název
   České a slovenské regiony na počátku 3. millenia
Editor
    Ira, V.
    Vaishar, A.
Nakladatel
    Regiograph
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    České
    Millenia
    Počátku
    Regiony
    Slovenské
Části této monografie
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech