Podrobnosti záznamu

Název
   Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
Editor
    Kožušníková, Alena
    Ruppenthalová, Lucie
Konference
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví (15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-86407-41-8
Fyzický popis
    197 s. : P880
Jazyk
    anglicky
    česky
    polsky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (zahraniční konference)
Edice; číslo
   Documenta Geonica. 2013
   1
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Czech and Polish Conference Geology of Coal Basins /9./
Předmětová kategorie
    coal basins
    coal deposits
    geology
Klíčové slovo
    /9./
    Česko
    Geologie
    Konference
    Pánví
    Polská
    Uhelných
Abstrakt (česky)
   Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá česko - polské konference o geologii uhelných pánví již 20 let. Tradičně se na této konferenci setkávají odborníci zejména z České republiky a z Polska, zabývající se problematikou uhelných ložisek, geologickým vývojem uhelných pánví, tektonikou i petrografií uhlí. S příchodem nových trendů využívání uhelných ložisek jsou postupně na konferenci prezentovány také výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhlíkatých látek, pyrolyzních a spalovacích procesů či geosekvestrace CO2 do uhelných slojí.
Abstrakt (anglicky)
   Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal deposits, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014