Podrobnosti záznamu

Název
   Český kras 23
ISBN
    80-902098-1-5
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    23
    Český
    Kras
Části této monografie
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Výběrová bibliografie Koněpruských jeskyní z pera Viktora Palivce