Podrobnosti záznamu

Název
   Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
Nakladatel
    Kartis : OKD Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Dobývání
    Historie
    Kladensko-slánsko-rakovnické
    Kladensku
    Pánve
    Uhlí
Části této monografie
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Historický přehled
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru