Podrobnosti záznamu

Název
   Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
Další názvy
    Geological study of natural hazards, Department of Santa Ana, El Salvador
    Geologická studie přírodních rizik, department Santa Ana, Salvador
Autor
   Babůrek, Jiří
   Baratoux, Lenka
   Baroň, Ivo
   Čech, Stanislav
   Hernández, Walter
   Hradecký, Petr
   Kycl, Petr
   Novák, Zděnek
   Rapprich, Vladislav
   Šebesta, Jiří
   Ševčík, Josef
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2005
Jazyk
    španělsky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    natural hazards,Metapán,stratigraphy,Neogene volcanic rocks
Klíčové slovo
    Ana
    El
    Estudio
    Geologico
    Naturales
    Provincia
    Riesgos
    Salvador
    Santa
Abstrakt (česky)
   Geologická studie v geologicky a strukturně značně složitém území.Nová data o sedimentárním, strukturním a vulkanickém vývoji oblasti. Nově stanoveny tektonické procesy a typy ohrožení přírodními událostmi
Abstrakt (anglicky)
   Detailed geological study in the area of very complex geological and structural setting. New data on the sedimentary and volcanic evolution, new observation of tectonic processes and about natural hazards assessment.
Abstrakt (ostatní)
   Estudio geologico detallado en la zona de composición geologica y estructural muy complicada. Nuevos resultados sobre de evolución tanto sedimentaria como volcánica, nuevos datos sobre procesos tectónicos y amenazas naturales
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014