Podrobnosti záznamu

Název
   Expression of the CGS project 'Determination of the mining area Ejpovice and continuation of mining activities on the reserve deposit refractory clays other Kyšice-Ejpovice (No deposits 3,120,600) in the mining area Ejpovice'
Další názvy
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"