Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
Další názvy
    The Geochemical Map of the map sheet Chapernal, 1:50 000, Costa Rica - undersize particle fraction of heavy minerals, Cu + Pb + Zn
Autor
   Lukeš, Petr
   Mixa, Petr
   Quintanilla, Enrique
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Chapernal, geochemisty, copper, lead, zinc, heavy minerals,
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Chapernal
    Cu
    Frakce
    Geochemická
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Pb
    Podsítná
    šlichů
    Zn
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemicky anomálních obsahů mědi, olova a zinku z podsítné frakce šlichů zobrazených v hranicích polygonů snosových oblastí v pěti koncentračních třídách
Abstrakt (anglicky)
   The Geochemical Map of the map sheet Chapernal, 1:50 000, Costa Rica - undersize particle fraction of heavy minerals, Cu + Pb + Zn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014