Podrobnosti záznamu

Název
   Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
Další názvy
    The Geochemical Map of the map sheet Juntas, 1:50 000, Costa Rica - undersize particle fraction of heavy minerals, Arsenic
Autor
   Lukeš, Petr
   Mixa, Petr
   Quintanilla, Enrique
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Costa Rica, Juntas, geochemisty, arsenic, heavy minerals,
Klíčové slovo
    1:50
    000
    ARSEN
    Frakce
    Geochemická
    Juntas
    Kostarika
    Listu
    Mapa
    Podsítná
    šlichů
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemicky anomálních obsahů arzénu z podsítné frakce šlichů zobrazených v hranicích polygonů snosových oblastí v pěti koncentračních třídách
Abstrakt (anglicky)
   The Geochemical Map of the map sheet Juntas, 1:50 000, Costa Rica - undersize particle fraction of heavy minerals, Arsenic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014