Podrobnosti záznamu

Název
   Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období
Editor
    Ira, V.
    Ira, Vladimír
    Vaishar, A.
    Vaishar, Antonín
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
    Ostrava
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Česka
    Geografická
    Období
    Orgaizace
    Slovenska
    Současném
Části této monografie
    Euroregion Beskydy - Euroregion na hranici tří států
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku