Podrobnosti záznamu

Název
   Geolog Tibor Buday
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1998
ISBN
    80-7075-312-9
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Buday
    Geolog
    Tibor
Části této monografie
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Úvodem