Podrobnosti záznamu

Název
   Geológia a životné prostredie
Nakladatel
    Geologická služba SR
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1998
    2008
ISBN
    978-80-89343-06-5
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    Geológia
    Prostredie
    životné
Části této monografie
    Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícká Magura
    Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade