Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
Další názvy
    Geological map 1:50 000, sheet Chapernal, Costa Rica.
Autor
   Čech, Stanislav
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Havlíček, Pavel
   Huapaya, Sofia
   Kycl, Petr
   Vorel, Tomáš
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, 1:50 000, Chapernal, Costa Rica
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Chapernal
    Geologická
    Kostarika
    List
    Mapa
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa 1:50 000 Chapernal byla realizovaná v rámci zahraniční rozvojové pomoci mezi Ministerstvem životního prostředí České Republiky a Ministerstvem životního prostředí, enegrie a telekominukací (MINAET) Kostariky, projekt N° RP/6/2007. Práce byly provedeny pracovníky České geologické služby Praha. Hlavním cílem prací bylo studium a výzkum přírodních rizik a jejich vazba na geologickou stavbu Kostariky. Mapovaná oblast je situovaná va svazích Cordillera de Tilarán a administrativně patří do provincií Puntarenas y Guanacaste. Výsledky této práce představují nejen shrnutí fenoménů, které v současnosti negativně ovlivňují studovaný región, ale jsou také širokou základnu dat pro predikci těchto fenoménů do budoucnosti. Geologická mapa představuje syntézu velkého množství dat získaných v terénu i v laboratoři.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map 1:50 000, sheet Chapernal, Costa Rica.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014