Podrobnosti záznamu

Název
   Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
Další názvy
    Geological sequestration of CO2 - delimitation of potential storage localities on the territory of the Czech Republic. Research study for the Ministry of Environment - Climate Change Dept.
Autor
   Hladík, Vít
   Kolejka, Vladimír
   Šimek, Josef
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological storage of CO2, storage capacities, aquifers, oil and gas reservoirs, coal measures
Klíčové slovo
    CO2
    České
    Geologická
    Klimatu
    MŽP
    Odbor
    Potenciálních
    Republiky
    Sekvestrace
    Studie
    úložišť
    území
    Vymezení
    Změny
Abstrakt (česky)
   Rešeršní zpracování relevantních geologických, hydrogeologických a geofyzikálních údajů ze starších výzkumných a průzkumných akcí, s cílem definovat a vymezit geologické struktury, které podle obecně uznávaných kritérií mají základní předpoklady k zatlačování oxidu uhličitého do geologického prostředí. Odhad úložných kapacit těchto struktur a jejich orientační technicko-ekonomické vyhodnocení a na jeho základě výběr vhodných objektů pro zatláčecí pokus malého rozsahu.
Abstrakt (anglicky)
   Geological sequestration of CO2 - delimitation of potential storage localities on the territory of the Czech Republic. Research study for the Ministry of Environment - Climate Change Dept.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014