Podrobnosti záznamu

Název
   Geologové proti ničení životního prostředí
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1995
ISBN
    80-7075-199-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geologové
    Ničení
    Prostředí
    Proti
    životního
Části této monografie
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí