Podrobnosti záznamu

Název
   Geomorfologický sborník 3
Editor
    Engel, Z.
    Engel, Zdeněk
    Křížek, M.
    Křížek, Marek
    Vilímek, V.
    Vilímek, Vít
Nakladatel
    Česká asociace geomorfologů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumné centrum dynamiky Země
    KFGG PřF UK
    Přírodovědecká fakulta UK
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Části této edice
Název
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
Klíčové slovo
    Geomorfologický
    Sborník
Části této monografie
    Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty
    Morfotektonické projevy dynamiky výzdvihu Himálaje východního Nepálu
    Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Pylová analýza a její využití v geomorfologii
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku