Podrobnosti záznamu

Název
   Gravimetrický průzkum přístupové chodby mezi nádržemi H106A, H106B, H107B, H107B na skladě Čepro, a.s., lokalita Včelná
Další názvy
    Gravity survey of acces corridor to storage tanks H106A, H106B, H107B, H107B at Čepro, Inc. store, locality Včelná
Autor
   Blecha, Vratislav
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    fuel storage tank
    gravity survey
    underground corridor
Klíčové slovo
    Chodby
    Čepro
    Gravimetrický
    H106A
    H106B
    H107B
    Lokalita
    Nádržemi
    Průzkum
    Přístupové
    Skladě
    Včelná
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický průzkum podloží přístupových chodeb k podzemním zásobníkům paliva
Abstrakt (anglicky)
   Gravity survey of subsoil at acces corridors to subsurface fuel storage tanks
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012