Podrobnosti záznamu

Název
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Další názvy
    Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou, Bohemina Karst
Autor
   Bruthans, J.
   Buzek, F.
   Bůzek, František
   Cílek, Václav
   Hladíková, J.
   Hladíková, Jana
   Kadlec, J.
   Kadlec, Jaroslav
   Kadlecová, R.
   Kadlecová, Renata
   Ložek, V.
   Ložek, Vojen
   Šťastný, M.
   Šťastný, Martin
   Žák, K.
   Žák, Karel
   Žigová, A.
   Žigová, Anna
Nakladatel
    Český geologický ústav
    Český geologický ústav Praha
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-7075-472-9
Fyzický popis
    136 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Práce Českého geologického ústavu, sv. 13

   Práce Českého geologického ústavu/Czech Geological Survey Special Papers.
   13
Poznámky
    8 barevných příloh
    Projekt: 7119/R1/RB, IAEA, AT
    Projekt: 8397/R1, IAEA, AT
    Projekt: GA205/95/1392, GA ČR
    Překlad názvu: Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou (Bohemian Karst)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    holocene
    paleoclimate reconstruction
    tufa
Výraz tezauru
    Holocene climatic changes, calcareous tufa, radiocarbon, stable isotopes, groundwater, karstic spring, hydrological model, nitrate contamination
Klíčové slovo
    Českém
    Holocenní
    Janu
    Krasový
    Krasu
    Pramen
    Skalou
    Svatém
    Vápence
Abstrakt (česky)
   V publikaci jsou shrnuty výsledky výzkumu krasového pramene a rozsáhlé akumulace pěnovců, kterou tento pramen vytvořil v průběhu holocénu.

   Monografie podává obsáhlou studii o hluboce založeném krasovém prameni ve Svatém Janu pod Skalou. Během holocénu zde došlo k sedimentaci 17m pěnovců, které poskytly zatím jeden z nejlepších datovaných profilů zachycujících klimatické a paleoenvironmentální změny ve středních Čechách.
Abstrakt (anglicky)
   Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou, Bohemina Karst

   The monograph is focused ona deep-seated karst spring whitch deposited during Holocene some 17m of tufa deposits. The extensive paleoclimate and paleoenvironmental study was performed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014