Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-2075-733-8
Klíčové slovo
    Abstrakt
    CD-ROM
    činnost
    Hornická
    Hornobenešovském
    Hornoměstském
    Konference
    Následky
    Referáty
    Revíru
    Sborník
Části této monografie
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud