Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    84
    Hornická
    Ostrava
    Přednášek
    Sborník
Části této monografie
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000