Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1990
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    1990
    Druhotných
    Hornická
    Příbram
    Sborník
    Sekce
    Surovin
    Technice
    Vědě
    Využívání
Části této monografie
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava