Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Nakladatel
    Sekretariát sympozia
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2009
    Hornická
    Příbram
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným