Podrobnosti záznamu

Název
   Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1991
Země vydání
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    Geoinformatika
    Hornická
    Příbram
    Sekce
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    Informace ze zahraničních bází dat
    Informační systém v ochraně přírody
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Studijně rozborová činnost
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací