Podrobnosti záznamu

Název
   Hutnický region Říčansko
Další názvy
    The iron smelting region of Říčansko
Autor
   Čulíková, Věra
   Dreslerová, Dagmar
   Gregerová, Miroslava
   Hložek, Martin
   Kovačiková, Lenka
   Kyselý, René
   Malkovský, Miroslav
   Marek, František
   Peške, Lubomír
   Venclová, Natalie
   Zavřel, Jan
Nakladatel
    Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-86124-90-2
Fyzický popis
    318 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Redakce neperiodických tisků
Výraz tezauru
    Iron Age
    iron smelting
    spatial archaeology
Klíčové slovo
    Hutnický
    Region
    Říčansko
Abstrakt (česky)
   Region při východním okraji Prahy poskytl data pro zkoumání vztahu hutnických a sídelních aktivit v časovém úseku celého železářského pravěku, tj. v době halštatské, ale zejména laténské a římské. Publikace s autorskými příspěvky V. Čulíkové, D. Dreslerové, M. Gregerové, M. Hložka, L. Kovačikové, R. Kyselého, M. Malkovského, F. Marka, L. Peškeho a J. Zavřela přináší přehled dosavadních nálezů tohoto období s vyhodnocením významných souborů, mj. i makrobotanických a osteologických, a orientačně i přehled aktivit středověkých. Hutnická komponenta byla studována přírodovědnými metodami, které identifikovaly pravděpodobné různorodé zdroje železa v regionu, a zvažováno bylo také ekonomické a ekologické hledisko výroby železa.
Abstrakt (anglicky)
   The region at the eastern border of Prague provided data for the investigation of the relationship between iron production and settlement activities in the Iron Age, mainly in the Hallstatt, La Tene and Roman periods (ca. 8th cent. B.C. to 4th cent. A.D.). The volume comprising contributions by V. Čulíková, D. Dreslerová, M. Gregerová, M. Hložek, L. Kovačiková, R. Kyselý, M. Malkovský, F. Marek, L. Peške and J. Zavřel offers a catalogue of finds and sites, an archaeological evaluation of significant assemblages including macrobotanical and osteological analyses, and also a short survey of medieval finds. Natural scientific methods were applied to the study of iron ores and iron smelting products, and economical and ecological aspects of iron production were considered.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012