Podrobnosti záznamu

Název
   HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
Další názvy
    Hydrogeological Zones - period report 2004
Autor
   Burda, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Krejčí, Zuzana
   Prchalová, Hana
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    hydrogeological zones, geodatabase, information system
Klíčové slovo
    2004
    Etapová
    HYDROGEOLOGICKÁ
    RAJONIZACE
    Rok
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   V roce 2004 byly hranice rajonů, navržené v etapě 2003, adaptovány na kontury digitální geologické, hydrogeologické mapy 1: 50 000 a na výsledky úkolů regionálních hydrogeologických průzkumů. Stejně tak byly adaptovány hranice na aktuální verzi rozvodnic v měřítku 1 : 10 000. V této fázi byla také v maximální míře zohledněna hlediska hydrologické bilance alegislativy EU. Při procesu adaptace došlo v mnoha případech k úpravě rozsahů hydrogeologických rajonů oproti verzi 1986. Zároveň bylo připraveno GISové prostředí. Byla zpracována charakteristika jednotlivých rajonů
Abstrakt (anglicky)
   Hydrogeological Zones - period report 2004
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014