Podrobnosti záznamu

Název
   Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
Další názvy
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2004
Autor
   Bezuško, Petr
   Dokowe, Alphed
   Kříbek, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Nyambe, Imasiku
   Pašava, Jan
   Simasiku, Simasiku
Datum vydání
    2005
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    environment, soil contamination, sediment contamination, heavy metals, Copperbelt, Zambia
Klíčové slovo
    2004
    Assessment
    Cobalt
    Copper
    Copperbelt
    Environment
    Final
    Impact
    Mining
    Ores
    Processing
    Report
    Year
    Zambia
Abstrakt (česky)
   Výsledky projetu prokázaly velmi silnou kontaminaci půd, říčních sedimentů a povrchových vod v oblasti města Kitve, Tato kontaminace je způsobena emisemi z huti v Nkaně
Abstrakt (anglicky)
   Results of the project revealed very strong contamination of soils, stream sediments and surface water in the area of Kitwe Town due to emissions from the smelter located in Nkana.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014