Podrobnosti záznamu

Název
   Lithological, structural and geochemical research of the mineralization in the area of the Zambian Copperbelt; with environmental impacts of old mining.
Další názvy
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby