Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa náchylnosti k sesouvání. List 12-124 Panenský Týnec
Další názvy
    Lanslides susceptibility map. Sheet 12-124 Panenský Týnec
Autor
   Kycl, Petr
   Metelka, Václav
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Slope deformation susceptibility maps, Džbán region, GIS, tresholds
Klíčové slovo
    12-124
    List
    Mapa
    Náchylnosti
    Panenský
    Sesouvání
    Týnec
Abstrakt (česky)
   Zhodnocení náchylnosti svahů k sesouvání je jedním z hlavních aspektů při odvozování map ohrožení sesuvnými procesy. Tyto mapy byly odvozeny jednak z digitálního modelu reliéfu, ale také z leteckých snímků, existující topografické mapy, nově získaných geologických map, strukturních map a registru svahových deformací v oblast Džbánska. Konečná podoba mapy, a tedy určení stupně náchylnosti, je výsledkem aplikovaných klasifikačních pravidel, ale také expertním názorem geologa, který do výpočtu vkládá svůj subjektivní názor, získané zkušenosti a poznatky z terénu.
Abstrakt (anglicky)
   Lanslides susceptibility map. Sheet 12-124 Panenský Týnec
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014