Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
Další názvy
    Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Labe River middle course and its tributaries
Autor
   Grundloch, Jiří
   Herrmann, Zdeněk
   Hroch, Tomáš
   Kadlecová, Renata
   Štor, Tomáš
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Klíčové slovo
    Kvartérních
    Labe
    Mapa
    Přítoků
    Sedimentů
    Středního
    Toku
    Vodohospodářsky
    Významných
Abstrakt (česky)
   Mapa obsahuje vymezení vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního Labe a jeho přítoků, dále zobrazuje rozsahy kolektorů, poloizolátorů a izolátorů v těchto sedimentech v měřítku 1:250 000, genetické a litologické členění těchto sedimentů
Abstrakt (anglicky)
   Map of hydrogeologically important fluvial sediments along the Labe River middle course and its tributaries
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014