Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
Další názvy
    Map of selected faults in the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
   Čech, Stanislav
   Grundloch, Jiří
   Skopcová, Monika
   Špičáková, Lenka
   Úličný, David
   Vacková, Lenka
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, faults, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    České
    Křídové
    Mapa
    Pánve
    Vybraných
    Zlomů
Abstrakt (česky)
   Mapa znázorňuje vybrané zlomové struktury české křídové pánve v měřítku 1:500 000, jejich rozdělení podle převládajícího směru na zlomy směru jizerského, labského a oherského. Zvlášť jsou vymezeny flexury.
Abstrakt (anglicky)
   Map of selected faults in the Bohemian Cretaceous Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014