Podrobnosti záznamu

Název
   Mapa vývoje reliéfu a geologických nebezpečí. List 9-c Las Playas.
Další názvy
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas