Podrobnosti záznamu

Název
   Maps of radon risk on a scale 1 : 50 000 on the CD
Další názvy
    Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD