Podrobnosti záznamu

Název
   Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Karlovarský, 2013
Další názvy
    Maps of Mineral Deposits Protection, Explanation and Data 1:50 000, Kraj Karlovarský, 2013
Autor
   Kachlíková, Renata
   Mojžíš, Jaroslav
   Novák St., Jaroslav
   Starý, Jaromír
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Special map,mineral,deposit,protection of mineral deposits
Klíčové slovo
    1:50
    000
    2013
    Datová
    Karlovarský
    Kraj
    Ložiskové
    Mapám
    Mapy
    Ochrany
    Vysvětlivky
Abstrakt (česky)
   Text obsahuje vysvětlující komentář k souboru map ložiskové ochrany uvedeného kraje. Podle identifikačního čísla, uvedeného v mapě u každého ložiska nebo prognózního zdroje, lze v datové části vyhledat další údaje: název objektu, název a číslo dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území, plošný rozsah objektu, název organizace, pověřené ochranou a evidencí ložiska, způsob současné nebo dřívější těžby a název nerostné suroviny, jejíž zásoby jsou na objektu vykazovány.
Abstrakt (anglicky)
   Maps of Mineral Deposits Protection, Explanation and Data 1:50 000, Kraj Karlovarský, 2013
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014