Podrobnosti záznamu

Název
   Mechanisms of differentiation and emplacement of peraluminic granite magma: Říčany pluton, Bohemian Massif
Další názvy
    Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv