Podrobnosti záznamu

Název
   Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
Další názvy
    Conductivity of surface water at years 1984-1993: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    conductivity, surface water
Klíčové slovo
    1984-1993
    Dolního
    Labe
    Letech
    Měrná
    Ohře
    Povodí
    Povrchových
    Toku
    Vod
    Vodivost
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 850 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 897 vzorků vod odebraných v roce 1984-1993.
Abstrakt (anglicky)
   Conductivity of surface water at years 1984-1993: Basin of the Ohře river (and Lower Labe river)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014