Podrobnosti záznamu

Název
   Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Nakladatel
    Archiv hlavního města Prahy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-86852-27-0
Klíčové slovo
    10
    12
    25
    1848
    2006
    Archivu
    
    Clam-Gallasově
    Dnech
    Do
    Hlavního
    Intelektuálové
    Konference
    Města
    Město
    Paláci
    Prahy
    Praze
    Příspěvků
    Roku
    Rozšířených
    října
    Sborník
    Statí
    Středověku
    Uspořádané
    Vědecké
Části této monografie
    Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech